Voorwoord Arie Mol Nieuwe haven op Bahamas Constructeur Brigitte van Kronenburg Theo Everaers over de CO2-problematiek Een bron van energie Een dijk van een klus De beste adviesdiensten Veilig Nederland in Kaart In memoriam Dick Zwemmer Engineering the future, make it yours! Feestelijk afscheid van een topingenieur


Veilig Nederland in Kaart

De komende jaren gaan Nederlandse ingenieursbureaus de veiligheid van ons land tegen overstromingen nauwkeurig in kaart brengen. Lievense is trekker van een combinatie van vier adviesbureaus die een derde van deze totale klus gaat klaren.
De waterstanden langs de Nederlandse kust en op de rivieren stijgen trendmatig. Oorzaken: zeespiegelstijging, steeds fellere regenval, meer smeltwater vanuit de Alpen en een snellere afvoer van neerslag naar de rivieren als gevolg van toenemende bebouwing. “De kans op wateroverlast, maar ook op overstromingen neemt daarmee toe. De eventuele gevolgen daarvan worden steeds ernstiger omdat de bevolking groeit en de economische waarde van ons leefgebied toeneemt,” weet projectleider van Raadgevend Ingenieursbureau, Albert Quist.


Overstromingsrisico

“In dit project bepalen we samen met de waterschappen de kansen op en de gevolgen van overstromingen. Kansen en gevolgen samen vormen het ‘overstromingsrisico’. Bij de kansen bepalen we in tegenstelling tot vroegere procedures niet alleen of de kerende hoogte van de waterkeringen voldoende is maar de kans op falen (eventueel zelfs bezwijken) door elk mogelijk mechanisme van een kunstwerk zoals een sluis, gemaal of stuw.”
De overstromingsgevolgen worden bepaald in termen van economische schade en aantallen (dodelijke) slachtoffers. Daarnaast wordt gekeken naar schade aan LNC-waarden (Landschap- Natuur en Cultuurhistorie) en schade aan het milieu.

Verbetering
In de afgelopen twee jaren werkte Lievense al mee bij de eerste fase van het Veilig Nederland in Kaart-project (VNK). Daarin zijn van 16 dijkringen de overstromingskansen bepaald en bij 3 daarvan tevens de gevolgen en daarmee het totale overstromingsrisico. Quist: “Na een verbetering van de beoordelings- en berekeningsmethodiek bij de opdrachtgever Rijkswaterstaat staan we nu voor de taak om de overstromingsveiligheid van heel Nederland in kaart te brengen.”
Met de inzichten die het project oplevert, kunnen tijdig en betere dijkversterking¬programma’s worden opgesteld en prioriteiten worden bepaald. Eventueel noodzakelijke investeringen in veiligheid tegen overstromingen kunnen worden bepaald en gemeenten en provincies kunnen zich doelmatiger voorbereiden op te nemen maatregelen bij een (dreigende) overstroming.


ALBICOM
Raadgevend Ingenieursbureau Lievense voert deze belangrijke taak uit in samenwerking met Iv-Infra, Alkyon Hydraulic Consultancy and Research en Ingenieursbureau BCC. Vanwege de goede samenwerking in de vorige fase van het VNK project is gekozen voor deze zelfde krachtenbundeling. Als combinatie onder de naam ALBICOM gaan wij de werkpakketten A, B, H en J uitvoeren (zie afbeelding). Dit omvat de waterkeringen van de Wadden¬eilanden, Groningen, Friesland, Noord-Holland (incl. Marken en IJburg), IJsselmonde, Voorne-Putten, Hoekse Waard, Donge en de Maaskades te Arcen, Meers en Venlo.